O nas

Dnia 3 grudnia 2016 roku w Pruszkowie zawiązaliśmy stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej. Na spotkaniu założycielskim byli obecni strzelcy oraz pani poseł Anita Czerwińska oraz skarbnik ŚZŻAK pan Maciej Jarosiński. Tradycja Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych jest nam bardzo bliska.

Nie zapominamy też o początkach ruchu strzeleckiego w Polsce tak ściśle związanego z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego idea budowania sojuszy w oparciu o dawnych mieszkańców ziem I Rzeczpospolitej także i dzisiaj jest aktualna i ważna dla polskiej racji stanu.

Strzelcy Rzeczypospolitej w swoim działaniu zamierzają wesprzeć wszelkie kroki zmierzające do wzmocnienia obronności naszego kraju. Nasza historia i położenie geograficzne umiłowanej ojczyzny jest dla nas dużym wyzwaniem, któremu chcemy sprostać wychowując młode pokolenia w duchu szacunku do tradycji patriotycznych. Pozostaniemy zawsze wierni tym trzem jakże prostym ale ważnym słowom: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Stowarzyszenie „Strzelcy Rzeczypospolitej”
05-800 Pruszków ul. Łączniczek AK 13lok4a
Numer KRS 0000697076
NIP 5342561997
REGON 36845909300000